Новини

Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Публикувано на: 26.09.2023

На 19.09.2023 г. е обнародвана в Държавен вестник Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година.

Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“

Публикувано на: 07.08.2023
Министерството на земеделието и храните има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“, което ще се проведе в периода 10-12.03.2024 г. в гр. Дюселдорф, Федерална Република Германия.

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ

Публикувано на: 04.08.2023
Информираме Ви, че на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е публикуван проект на „Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година“ за обществено обсъждане.

Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия

Публикувано на: 24.07.2023
Международната организация по лозата и виното (OIV) ежегодно организира Световния конгрес по лозата и виното. В периода 5-9 юни 2023 г. в гр. Херес де ла Фронтера, Кралство Испания се проведоха 44-тият

Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“

Публикувано на: 19.07.2023

От 18 юли 2023 г. влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.

Публикувано на: 30.06.2023

Предстои обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Моля изчакайте